DIOPTA d.o.o.
Adresse:
Aljaževa ulica 30,
Ljubljana
SLOVENIA
Téléphone:
+370 (0)1 51 981 48
Mobile:
+370 (0)41 730 590